• Телефон : 0886 332276/0879160171
  • Поща : odz.zornica@abv.bg
  • Адрес : гр.Свиленград, 6500, ул. "Гео Милев" №3

На 25.06. и 26.06.2022г. в гр. Свиленград, СУ „ Д – р Петър Берон“ от 9.00ч. до 18.00ч. ще бъде проведено обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: „Дигитални компетентности в детската градина“

Място на провеждане: гр. Свиленград, СУ „ Д – р Петър Берон“

Период на провеждане: 25.06. – 26.06.2022г. присъствено обучение – 16 учебни часа и 27.06. – 29.06.2022г. онлайн обучение - 16 учебни часа

Начален и краен час: 9.00 ч. до 18.00ч

Наименование на обучителната институция: „Кабината БГ“ ООД, гр. София

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 12 учители

В двора на Детска градина „Зорница“ на открито проведохме „Пъстър Великден“

20.4.2022г.

„Пъстър Великден“ - празникът е част от Дейност 4 : Съхраняване и развитие на културната идентичност по Проект: „Заедно учим и творим“ на Община Свиленград. Всяка дейност в детската градина подпомага социалното развитие на децата. „Пъстър Великден“ е празник, наситен с много красота, емоция и вълнение. Поставен бе акцент на пролетните празници Благовец, Лазаровден, Цветница, Великден и Гьоргьов ден. Изучаването на фолклорните празници дава възможност на децата да се докоснат и да се пробуди у тях любов към традициите и обичаите на българския народ. Подготовката и организацията на всеки празник, стимулира децата да пеят, да танцуват, да се забавляват и да се изявяват. Настроението е приповдигнато, обстановката е празнична, народните носии с които бяха облечени децата, внесоха допълнителен стимул и допринесоха за още по красивите изпълнения на малчуганите. Участие в празника взеха всички възрастови групи на Детска градина „Зорница“, както и нашите малки приятели от първа група на Детска градина „Снежанка“. За да покажат малките сладури как се забавляват на празника поканихме и техните родители. Събитието мина много забавно, весело и емоционално.

Уважаеми родители, Ръководството на Детска градина „Зорница“ , Ви напомня, че от 01.02.2022г. започва подаване на документи на деца родени 2019 г. за детска градина.

11.1.2022г.

Срокът за подаване и приемане на документи ще продължи до 30.04.2022г. На сайта на детското заведение можете да се запознаете с Наредба № 27 за условията и реда за приемане, записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Свиленград. От меню Прием в сайта ни можете де си изтеглите Заявление. Документите, които е необходимо да подготвите са: 1. Заявление по образец (Приложение № 1 ) 2. Оригинал и копие от акт за раждане на детето 3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето 4. Лична карта на родителя (оригинал и копие) и документ за адресна регистрация (оригинал) 5. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива 6. Служебни бележки от местоработата на двамата родители, като всяка да съдържа: (изходящ №, мокър печат, подпис и БУЛСТАТ на фирмата), а за самоосигуряващи се лица – копие от осигурителна книжка със заличени възнаграждения Документите на децата се подават на място в ДГ „Зорница“, като родителят получава входящ номер за подадените документи. За учебната 2022/2023 г. в детската градина ще има две първи групи.

Очакваме Ви!

В двора на Детска градина „Зорница“ на открито проведохме Спортен празник

4.11.2021г.

„Весели игри чудесни“. Празникът бе част от Дейност 5 : Насърчаване на общуването между децата от различни етноси чрез провеждане на спортни мероприятия по Проект: „Заедно учим и творим“ на Община Свиленград. Спортната дейност подпомага духовното, физическото, социалното развитие на децата, както и здравословния начин на живот. За нас е важно изграждане на мотивация у децата за системно практикуване на физически упражнения и спорт, с цел подобряване на физическото им състояние, съхраняване на здравето, изграждане на чувство на отговорност, както и умения за работа в екип. Участие в празника взеха всички възрастови групи на Детска градина „Зорница“, както и нашите малки приятели от първа група на Детска градина „Снежанка“. За да покажат малките сладури как се закаляват, забавляват и спортуват на празника поканихме и техните родители. Събитието мина много забавно, весело и емоционално.

"Зеленчуци, плодове, трябва всеки да яде –
и през лято и през зима, да е силен за седмина.
И гимнастика да прави, и разходчици за здраве,
ежедневно и редовно, да се храним здравословно."