• Телефон : 0886 332276/0879160171
 • Поща : odz.zornica@abv.bg
 • Адрес : гр.Свиленград, 6500, ул. "Гео Милев" №3

За нас

Детска градина Зорница

За пръв път ОДЗ „Зорница" отваря врати през м. Март 1987г., като в новопостроеното детско заведение са приютени 50 деца, които завинаги се прощават с тесните и неуютни занимални и спални, с оскъдната дидактична база в квартал "Простор". През м.Март 2008г. Община Свиленград, кандидатства с проект: „Европейски дом за нашите деца” по ОПРР и го спечелва. Същата година през м. Юли след проведен конкурс на общината ОДЗ „Зорница” е с нов директор г-жа Смирлена Щирянова. С нейното назначаване, стартират ремонтните дейности в общинското детско заведение. Времето през, което се извършват строително-ремонтните дейности по проекта в детската градина е изпълнено с много трудности и изпитания за всички: персонал, деца, родители. Благодарни сме на всички наши колеги от детските градини, които ни предоставиха възможно най-добри условия, за да не се прекъсва учебно-възпитателния процес на нашите деца.

Благодарни сме и за разбирането и търпението на всички родители, защото на 15.09.2009г. отваря врати обновената детска градина. След ремонтните дейности, ДГ разполага с 7 обновени апартамента, всеки от които включва занималня; спалня, гардеробна, санитарно помещение и офис. Обновен и отремонтиран е и физкултурния салон, както и площадките, които са оборудвани с нови игрови съоръжения за децата, огромна дворна площ, в която е обособена площадка за игра на открито за всяка група. През 2016г. с приемане на Закона за предучилищното и училищно образование Обединено детско заведение „Зорница“ е преименувано на Детска градина „Зорница“. Екипът на ДГ „Зорница” е квалифициран, амбициозен и отговорен, съчетаващ опита на по-възрастните с ентусиазма на младите учители и помощен персонал.


Приоритети в нашата дейност

щастие и емоционално благополучие на всяко дете, отглеждане на здрави, знаещи и можещи деца

качествен учебно – възпитателен процес, съчетаващ традиция и новаторство

познавателна и специална подготовка на децата за училище

възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия

приобщаване на децата към традициите, фолклорното богатство и добродетелите на родния край

Вярвайки в добротата и чистотата на детската душа, цялата колегия работи с грижа, идеи и опитност. С чувство на отговорност пред родителите и подрастващото поколение, ние водим децата по пътя на радостта и познанието.

Групи

През учебната 2021 – 2022 г. са сформирани 7 групи за целодневно обучение – общо 200 деца по списъчен състав към 15.09.2021 г.

Група Звездички - ДГ Зорница
 • Брой деца 26
 • Възраст 3 години

І-ва група "Звездички"

Старши учител

Петя Господинова

Учител

Мария Димитрова

Помощник – възпитател

Иванка Нашкова

Група Бърборани - ДГ Зорница
 • Брой деца 29
 • Възраст 4 години

ІІ-ра "А" група "Бърборани"

Учител

София Чукачева-Георгиева

Учител

Димитрина Демирева

Помощник – възпитател

Снежана Георгиева

Група Патиланци - ДГ Зорница
 • Брой деца 30
 • Възраст 4 години

ІІ-ра "Б" група "Патиланци"

Старши учител

Веселина Дренска

Учител

Мария Ташева

Помощник – възпитател

Адриана Димитрова

Група Русалка - ДГ Зорница
 • Брой деца 28
 • Възраст 5 години

ІІІ-та "А" ПГ "Малката русалка"

Старши учител

Ивета Христова

Учител

Бистра Колева

Помощник – възпитател

Диана Георгиева

Група Пчеличката Мая - ДГ Зорница
 • Брой деца 28
 • Възраст 5 години

ІІІ-та "Б" ПГ "Пчеличката Мая"

Старши учител

Тонка Алексиева

Учител

Теодора Стоева

Помощник – възпитател

Веска Манева

Група Том и Джери - ДГ Зорница
 • Брой деца 31
 • Възраст 6 години

ІV-та А ПГ "Том и Джери"

Главен учител

Недялка Костадинова

Старши учител

Мария Куманова

Помощник – възпитател

Величка Костадинова

Група Мечо Пух - ДГ Зорница
 • Брой деца 28
 • Възраст 6 години

ІV-та Б ПГ "Мечо Пух"

Старши учител

Стефка Алексиева

Старши учител

Антоанета Гюзелева

Помощник – възпитател

Златка Щерева

Мисия

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно- образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския потенциал, възможности за пълноценна реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение. Опазване живота и здравето на децата и служителите.

Визия

В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, среда за възпитателна и образователна работа, център за творчество и сътрудничество между учители, деца и родители:

осигуряващ условия за емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст

съдействащ за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие

Проекти, по които ще се работи за новата учебна 2021/2022г.

Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
partner image